Habitacions

 
Anjub
Anjub: cavitat de pedra seca per a recollir l'aigua de la pluja i aprofitar-la per al rec i altres usos.
GaLa
Gala: flama, foguera, especialement la de sant Joan.
Panal
Panal: terra argilosa.
Era
Era: terreny planer i ms o menys circular on es batien els cereals... i es dansava a les festes.
Garbinada
Garbinada: vent de mar que humiteja i refresca l'ambient les tardes d'estiu.
Sa
Sa: Humitat que impregna la terra encabat de la pluja. Maduresa. Temps.