Habitacions

|
|
|
|
|
 
Era
Era: terreny planer i més o menys circular on es batien els cereals... i es dansava a les festes.

L'habitació de ponent del segon pis aguaita al carrer de la Font, que dóna a l'antiga era del poble.
Espai de feina i de festa, de relació i contacte. Espai necessari i recorrent. Espai humanitzat per fer de lligam entre el paisatge feréstec, el paisatge conreat i el paisatge urbanitzat. Sense l'escenari físic i simbòlic que representa, no hi ha teatre, ni hi ha vida social. La necessària relació per a fer possible el pas del fruit de la terra al producte elaborat. De la paraula al text.

Habitacions