Habitacions

|
|
|
|
|
 
Panal
Panal: terra argilosa.

Al Priorat les varietats del sòl són riques per la petita extensió de la comarca. El panal abunda sobretot al Baix Priorat i és una mena d'argila que amaga, de tant en tant, filons d'argila verda amb propietats benèfiques. La terra canviant dóna personalitats distintes als vins i als olis de cada terme. La terra mare on arrelen costums i creences i de la qual ens nodrim. Des d'aquesta habitació de llevant del segon pis, podem veure les restes de la mina Lussa, una de les mines de plom que durant anys funcionaren a la comarca. Els colors i els referents terrosos impregnen l'estança.

Habitacions